Navigation : Home > Speaking Thai > At some places > Hotel
Speaking Thai
Hotel roeng-raem
(โรงแรม)


Useful Word

Reading
Sound
Hotel roeng-raem
(โรงแรม)
Manager poo-jad-garn
(ผู้จัดการ)
Receptionist pa-nag-ngarn torn-rab
(พนักงานต้อนรับ)
Bellboy pa-nag-ngarn khon-gra-pao
(พนักงานขนกระเป๋า)
Room service pa-nag-ngarn bor-ri-garn
(พนักงานบริการ)
Room vacancy horng-warng
(ห้องว่าง)
Double bedroom horng tiang-koo
(ห้องเตียงคู่)
Single bedroom horng tiang-diaw
(ห้องเตียงเดี่ยว)
Sauna horng sauna or
(ห้อง sauna)
ob-ai-num
(อบไอน้ำ)
Swimming pool sra-wary-num
(สระว่ายน้ำ)
View tiw-tad
(ทิวทัศน์)
Floor chan
(ชั้น)
Key gun-jae
(กุญแจ)
Door pra-too
(ประตู)
Window nar-tarng
(หน้าต่าง)
Bedroom horng-norn
(ห้องนอน)
Bed tiang-norn
(เตียงนอน)
Blanket par-hom
(ผ้าห่ม)
Pillow mhorn
(หมอน)
Sheets par-poo-tee-norn
(ผ้าปูที่นอน)
Air conditioner kroerng-prab-ar-gard
(เครื่องปรับอากาศ)
Electric fan pad-lom
(พัดลม)
Radio wid-ta-yu
(วิทยุ)
Refrigerator too-yean
(ตู้เย็น)
Telephone toe-ra-sab
(โทรศัพท์)
Television toe-ra-tad
(โทรทัศน์)
Bathroom horng-num
(ห้องน้ำ)
Toilet horng-suam
(ห้องส้วม)
Towel par-chead-tua or
(ผ้าเช็ดตัว)
par-khon-nhoo
(ผ้าขนหนู)

Useful Phrases

Reading
Sound
Have you a room vacancy for me? kun mee horng-warng sum-rab chan reu-mai?
(คุณมีห้องว่างสำหรับฉันหรือไม่?)
I would like to book any room tonight. chan yarg jorng horng-pag sum-rab keun-nee.
(ฉันอยากจองห้องพัก สำหรับคืนนี้)
I would like to see the room first. chan yarg ja doo horng gorn.
(ฉันอยากจะดูห้องก่อน)
I prefer a room with a view. chan chorb horng tee mee tiw-tad.
(ฉันชอบห้องที่มีทิวทัศน์)
I haven't booked any room. chan mai-dai jorng horng wai luang-nar.
(ฉันไม่ได้จองห้องไว้ล่วงหน้า)
I want a single bedroom. chan torng-garn horng tiang-diaw.
(ฉันต้องการห้องเตียงเดี่ยว)
I want a double bedroom. chan torng-garn horng tiang-koo.
(ฉันต้องการห้องเตียงคู่)
Does the room have television and refrigerator? tee horng mee toe-ra-tad lae too-yean reu-mai?
(ที่ห้องมีโทรทัศน์ และตู้เย็น หรือไม่?)
I want to stay here for one week. chan torng-garn pag tee-nee sag neung sab-dar.
(ฉันต้องการพักที่นี่ สักหนึ่งสัปดาห์)
How much the room charge? kid rar-kar horng-pag yarng-rai?
(คิดราคาห้องพัก อย่างไร?)
I would like to have breakfast included. chan yarg hai ruam ar-harn-chao wai-duay.
(ฉันอยากให้รวมอาหารเช้าไว้ด้วย)
What time do you serve breakfast? kun ja bor-ri-garn ar-harn-chao wea-lar dai?
(คุณจะบริการอาหารเช้าเวลาใด?)
Please wake me up at … . chuay plug chan wea-lar … duay.
(ช่วยปลุกฉันเวลา … ด้วย)
Do the hotel have any special activities now? nai kha-na-nee tee roeng-raem mee gid-ja-gum pi-sead reu-mai?
(ในขณะนี้ ที่โรงแรมมีกิจกรรมพิเศษหรือไม่?)

For Example

At the Dusit Thani hotel
Reading
Receptionist
:
Hello, this is Dusit Thani hotel, very welcome, Maam.
sa-wad-dee ka, roeng-raem Du-sid-tar-nee, yin-dee torn-rab ka.
(สวัสดีค่ะ, โรงแรมดุสิตธานี, ยินดีต้อนรับค่ะ.)
Miss. Linda
:
Hello, I want to check in here.
sa-wad-dee ka, chan torng-garn check in tee-nee ka.
(สวัสดีค่ะ, ฉันต้องการเช็คอินที่นี่ค่ะ)
Receptionist
:
Yes, Maam. Have you a reservation?
dai ka, kun jorng horng wai luang-nar reu-mai ka?
(ได้ค่ะ, คุณจองห้องไว้ล่วงหน้า หรือไม่คะ?)
Miss. Linda
:
No, I haven't booked any room.
mai ka, chan mai-dai jorng horng wai luang-nar.
(ไม่ค่ะ, ฉันไม่ได้จองห้องไว้ล่วงหน้า)
:
I want to stay here two or three days.
chan torng-garn pag tee-nee sorng reu sarm-wan ka.
(ฉันต้องการพักที่นี่ สองหรือสามวันค่ะ)
Receptionist
:
A second, please ... .
ror sag-kroo na-ka. …
(รอสักครู่นะคะ …)
:
Your room is ready. I selected a single bedroom on 18th floor for you.
horng khorng-kun riab-rory laew ka. di-chan dai loerg horng tiang-diaw bon chan tee-sip-paed hai kun na-ka.
(ห้องของคุณเรียบร้อยแล้วค่ะ. ดิฉันได้เลือกห้องเตียงเดี่ยว บนชั้นที่สิบแปด ให้คุณนะคะ)
:
So, you can see view of Lumpini Park in Bangkok.
seung kun ja sar-mard chom tiw-tad khorng suan Lumpini dai duay ka.
(ซึ่งคุณจะสามารถชมทิวทัศน์ของสวนลุมพินี ได้ด้วยค่ะ)
Miss. Linda
:
How much the room charge?
kid rar-kar horng-pag yarng-rai ka?
(คิดราคาห้องพัก อย่างไรคะ?)
Receptionist
:
4,000 baht per night the breakfast included.
see-pan baht tor keun ruam ar-harn-chao duay ka.
(สี่พันบาทต่อคืน รวมอาหารเช้าด้วยค่ะ)
Miss. Linda
:
That's Great. I will take it.
wi-sead marg. chan tog-long ka.
(วิเศษมาก. ฉันตกลงค่ะ)
Receptionist
:
So, you register this form please.
yarng-nan, ga-ru-nar long-ta-bian nai baeb-form nee duay ka.
(อย่างนั้น, กรุณาลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้ด้วยค่ะ)
Miss. Linda
:
Is that all right?
riab-rory laew chai-mhai ka?
(เรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมคะ?)
Receptionist
:
Yes that's right. Here your key.
riab-rory laew ka. nee pean gun-jae horng khorng-kun ka.
(เรียบร้อยแล้วค่ะ. นี่เป็นกุญแจห้องของคุณค่ะ)
:
I shall have the bellboy show you up the room.
di-chan ja hai pa-nag-ngarn khon-gra-pao num kun pai yang horng-pag na-ka.
(ดิฉันจะให้พนักงานขนกระเป๋า นำคุณไปยังห้องพักนะคะ)
Miss. Linda
:
Thank you.
khorb-kun ka.
(ขอบคุณค่ะ)
:
Oh, please wake me up at 6.00 o'clock tomorrow.
Oh, chuay plug chan wea-lar hog-moeng chao wan-prung-nee duay na-ka.
(โอ้, ช่วยปลุกฉันเวลาหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้ ด้วยนะคะ)
Receptionist
:
Yes, Maam. Enjoy your stay.
dai ka, khor hai kun sa-nug gab garn khao-pag tee-nee na-ka.
(ได้ค่ะ, ขอให้คุณสนุกกับการเข้าพักที่นี่นะคะ)

3 days later
Receptionist
:
Hello, Maam. May I help you?
sa-wad-dee ka, mee a-rai hai di-chan rab-chai reu-ka?
(สวัสดีค่ะ, มีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรือคะ?)
Miss. Linda
:
Hello, can you get me a taxi. I will leave today.
sa-wad-dee ka, chuay riag rod-taxi hai chan duay. chan ja glab wan-nee.
(สวัสดีค่ะ, ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ฉันด้วย. ฉันจะกลับวันนี้)
Receptionist
:
Yes, Maam.
dai ka.
(ได้ค่ะ)
Miss. Linda
:
May I have the bill, please.
chan khor bill duay ka.
(ฉันขอบิลด้วยค่ะ)
Receptionist
:
A second, please. ...
ror sag-kroo na-ka. …
(รอสักครู่นะคะ …)
:
Here your bill.
nee bill khorng-kun ka.
(นี่บิลของคุณค่ะ)
Miss. Linda
:
How much altogether?
tang-mod pean ngern tao-rai ka?
(ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ?)
Receptionist
:
13,500 baht that included altogether.
ruam tang-mod pean ngern neung-meun-sarm-pan-har-rory baht ka.
(รวมทั้งหมดเป็นเงิน หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทค่ะ)
:
Would you pay cash or credit card?
kun sa-duag tee ja chum-ra duay ngern-sod reu credit card ka?
(คุณสะดวกที่จะชำระด้วยเงินสด หรือ credit card คะ?)
Miss. Linda
:
Credit card.
credit card ka.
(credit card ค่ะ)
Receptionist
:
It ready, Maam. Thank you very much.
riab-rory laew ka. khorb-kun-marg ka.
(เรียบร้อยแล้วค่ะ. ขอบคุณมากค่ะ)
:
I shall have the bellboy take your luggage to taxi.
di-chan ja hai pa-nag-ngarn khon-gra-pao khorng-kun pai tee rod-taxi na-ka.
(ดิฉันจะให้พนักงานขนกระเป๋าของคุณ ไปที่รถแท็กซี่นะคะ)
Miss. Linda
:
Thank you.
khorb-kun ka.
(ขอบคุณค่ะ)
Receptionist
:
You're very welcome.
duay kwarm-yin-dee ka.
(ด้วยความยินดีค่ะ)
Tue, 15 April, 2003

Powered by


Best viewed 800x600 with Microsoft Internet Explorer 4.x or Above (Thai Language).


Speaking Thai / Thai Principles / Thai Stories / Thai Gates
Contract To Webmaster

Copyright 2001 by Speakingthai.com team.
All right reserved.