Navigation : Home > Speaking Thai > Traveling > Traveling by Taxi
Speaking Thai
Traveling by Taxi garn dern-tarng doey rod-taxi
(การเดินทางโดยรถแท็กซี่)


Useful Word

Reading
Sound
Taximeter rod-taxi mi-ter
(รถแท็กซี่มิเตอร์)
Motor Tricycle rod-sarm-lor or
(รถสามล้อ)
tug-tug
(ตุ๊ก ตุ๊ก)
Turn left liaw-sary
(เลี้ยวซ้าย)
Turn right liaw-kharw
(เลี้ยวขวา)
Straight on trong-pai
(ตรงไป)
A Shortcut tarng-lad
(ทางลัด)
Stop / Right here yud or
(หยุด)
jord
(จอด)
Road / Street tha-non
(ถนน)
Junction tarng-yaeg
(ทางแยก)
Money ngern (baht)
(เงิน (บาท))
How much tao-rai
(เท่าไหร่)
Prices rar-kar
(ราคา)
Expensive paeng
(แพง)
Temple wad
(วัด)
Market ta-lard
(ตลาด)
Hotel roeng-raem
(โรงแรม)
Restaurant rarn ar-harn
(ร้านอาหาร)
Airport sa-nharm-bin
(สนามบิน)
Tourist police tum-ruad torng-tiaw
(ตำรวจท่องเที่ยว)
School roeng-rian
(โรงเรียน)
University ma-har wid-ta-yar-lai
(มหาวิทยาลัย)

Useful Phrases

Reading
Sound
Can you get me a taxi? chuay riag rod-taxi hai chan duay.
(ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ฉันด้วย)
Where would you like to go? kun yarg ja pai nhai?
(คุณอยากจะไปไหน?)
Where do you want to go? kun torng-garn ja pai nhai?
(คุณต้องการจะไปไหน?)
I want to go to … . chan torng-garn ja pai … .
(ฉันต้องการจะไป …)
How far is it from here? jarg tee-nee theung tee-nan glai mhai?
(จากที่นี่ ถึงที่นั่น ไกลไหม?)
Can I take a motor tricycle (tug-tug)? chan sar-mard doey-sarn rod-sarm-lor pai dai-mhai?
(ฉันสามารถโดยสารรถสามล้อ ไปได้ไหม?)
How much does it cost to go to …? pai … tao-rai?
(ไป … เท่าไหร่?)
It is expensive. paeng pai.
(แพงไป)
Will you go there for … baht? … baht kun ja pai-mhai?
(… บาท คุณจะไปไหม?)
Up to the meter. tarm rar-kar jarg mi-ter.
(ตามราคาจากมิเตอร์)
Do not drive fast. yar khab rod reaw.
(อย่าขับรถเร็ว)
Drive slowly. khab rod char-char.
(ขับรถช้าช้า)

For Example

Get in the airport
Reading
Miss. Linda
:
Hello, can you help me?
sa-wad-dee ka, kun chuay chan nory dai-mhai ka?
(สวัสดีค่ะ คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะ?)
Mr. Somchai
:
Yes, I would be glad to, what can I do for you?
dai krab. duay kwarm yin-dee. pom sar-mard chuay a-rai kun dai-barng krab?
(ได้ครับ ด้วยความยินดี ผมสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ?)
Miss. Linda
:
How can I get to the Dusit Thani hotel?
chan ja pai roeng-raem Du-sid-tar-nee dai yarng-rai ka?
(ฉันจะไปโรงแรมดุสิตธานี ได้อย่างไรคะ?)
Mr. Somchai
:
You can go by bus or taxi.
kun sar-mard dern-tarng pai dai tang rod-pra-jum-tarng reu rod-taxi krab.
(คุณสามารถเดินทางไปได้ทั้งรถประจำทาง หรือรถแท็กซี่ครับ)
:
But you should take a taxi in this time, because the bus will be very crowded.
tae nai wea-lar nee kun kuan ja dern-tarng duay rod-taxi krab, pror-war rod-pra-jum-tarng ja mee poo-doey-sarn naen marg.
(แต่ในเวลานี้ คุณควรจะเดินทางด้วยรถแท็กซี่ครับ เพราะว่ารถประจำทางจะมีผู้โดยสารแน่นมาก)
Miss. Linda
:
Thank you very much.
khorb-kun marg ka.
(ขอบคุณมากค่ะ)
Mr. Somchai
:
Not at all.
mai-pean-rai krab.
(ไม่เป็นไรครับ)


Miss. Linda
:
Taxi.
taxi.
(แท็กซี่)
:
How much is the fare to The Dusit Thani hotel?
pai roeng-raem Du-sid-tar-nee kid kar-doey-sarn tao-rai ka?
(ไปโรงแรมดุสิตธานี คิดค่าโดยสารเท่าไหร่คะ?)
Mr. Tongdee (Taxi driver)
:
It's up to the meter, Maam (kun poo-ying).
kid tarm rar-kar jarg mi-ter krab, kun poo-ying.
(คิดตามราคาจากมิเตอร์ครับ, คุณผู้หญิง)
Miss. Linda
:
From here to there. Can you tell me the usual fare?
jarg tee-nee theung tee-nan. kun sar-mard borg chan dai reu-mai war kar-doey-sarn ja tao-rai ka?
(จากที่นี่ ถึงที่นั่น. คุณสามารถบอกฉันได้หรือไม่ ว่าค่าโดยสารจะเท่าไหร่คะ?)
Mr. Tongdee
:
If the traffic is light, the fare should not exceed 200 baht, Maam.
thar garn ja-lar-jorn sa-duag kar-doey-sarn ja mai-gern sorng-rory baht krab, kun poo-ying.
(ถ้าการจราจรสะดวก ค่าโดยสารจะไม่เกิน 200 บาทครับ, คุณผู้หญิง)
Miss. Linda
:
Right, let's go. But do not drive fast.
dee marg, rao pai gan dai loei. tae yar khab-rod reaw na-ka.
(ดีมาก, เราไปกันได้เลย. แต่อย่าขับรถเร็วนะคะ)
Mr. Tongdee
:
Yes, Maam.
dai krab, kun poo-ying.
(ได้ครับ, คุณผู้หญิง)
Miss. Linda
:
Can you suggest places of interest in Bangkok for me?
kun ja nae-num sa-tharn-tee tee-nar-son-jai nai grung-teab hai chan sarb dai-mhai ka?
(คุณจะแนะนำสถานที่ ที่น่าสนใจ ในกรุงเทพฯ ให้ฉันทราบได้ไหมคะ?)
Mr. Tongdee
:
Oh, There are lots of interesting places in Bangkok.
Oh, mee sa-tharn-tee tee-nar-son-jai nai grung-teab marg tee diaw krab.
(โอ, มีสถานที่ ที่น่าสนใจ ในกรุงเทพฯ มากทีเดียวครับ)
:
It depends on what you are interested in seeing.
kheun-yoo-gab kwarm-son-jai khorng kun krab.
(ขึ้นอยู่กับความสนใจของคุณครับ)
Miss. Linda
:
I would like to know something about Thai culture in a short time.
chan yarg-ja seug-sar wad-ta-na-tum Thai nai wea-lar san-san ka.
(ฉันอยากจะศึกษาวัฒนธรรมไทย ในเวลาสั้น สั้น ค่ะ)
Mr. Tongdee
:
Well then, I would suggest you see The Grand Palace and The Temple of the Emerald Buddha.
thar-yarng-nan, pom khor nae-num hai kun pai chom pra-bor-rom-ma-har-rad-cha-wang lae wad-pra-gaew-mor-ra-god krab.
(ถ้าอย่างนั้น. ผมขอแนะนำให้คุณไปชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้วมรกตครับ)
:
Because you can learn all about Thai history and culture from the architecture and art objects in these places.
por-war kun ja sar-mard seug-sar pra-wad-ti-sard lae wad-ta-na-tum Thai dai jarg sa-thar-pad-ta-ya-grum lae sin-la-pa-grum khorng sa-tharn-tee lhao-nee krab.
(เพราะว่า คุณจะสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย ได้จากสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของสถานที่เหล่านี้ครับ)
Miss. Linda
:
Thank you. That's a good idea.
khorb-kun ka. nan pean kwarm-kid tee-dee-marg.
(ขอบคุณค่ะ. นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก)
:
Please tell me when we're near there, OK? I would like to look around the city first.
moer ghlai ja theung roeng-raem ga-ru-nar borg chan duay na-ka. torn-nee chan torng-garn ja nang-rod chom moerng-nee hai-tua gorn ka.
(เมื่อใกล้จะถึงโรงแรม กรุณาบอกฉันด้วยนะคะ. ตอนนี้ ฉันต้องการจะนั่งรถชมเมืองนี้ ให้ทั่วก่อนค่ะ)
Mr. Tongdee
:
Yes, Maam.
dai krab, kun poo-ying.
(ได้ครับ, คุณผู้หญิง
)
Sat, 29 March, 2003

Powered by


Best viewed 800x600 with Microsoft Internet Explorer 4.x or Above (Thai Language).


Speaking Thai / Thai Principles / Thai Stories / Thai Gates
Contract To Webmaster

Copyright 2001 by Speakingthai.com team.
All right reserved.